Általános szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

 

Kérjük, regisztrációja során, illetve a megrendelés elküldése előtt az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

 

1.Alapfogalmak és alapadatok

 

1.1. A Webáruház Üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető)

Neve Örökzöld Kertészet Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Páfrány u. 2/b.

Adószám: 23504718-2-18

Cégjegyzék száma: Cg: 18-09-110570

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt 10104789-14619159-00000002

Hivatalos honlap: http://orokzold.hu/hu/

 

1.2. A Partner

Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop internetes felületén keresztül árut megrendelő (vásárló) természetes vagy jogi személy.

 

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1. Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek kiadásával rögzíti az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, körülményeket, az Üzemeltető és a Partner jogait, kötelezettségeit. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezési az irányadók.

 

2.2. Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop szolgáltatásainak igénybe vételével (az áru megrendelése, vásárlása) a Partner automatikusan elfogadja jelen szerződés feltételeket. A Szerződés az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop online felületén leadott megrendeléssel jön létre.

 

2.3. A jelen Szabályzat 2021. február 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződési feltételek részben vagy egészben történő megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról weboldalon való közzététellel értesíti a megrendelőket és tájékoztatja a módosításra okot adó körülményről, egyben lehetőséget biztosít a Partner részére az elállás lehetőségről.

 

2.4. Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop magyar nyelvű oldalán kizárólag Magyarország területén teljesítendő megrendeléseket fogad. A szerződéskötés nyelve: magyar.

 

2.5. Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

3. Rendelés menete

 

3.1. Regisztráció

Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshopban vásárlás előtt regisztrációra van szükség. A Webshop indulásakor az Örökzöld Kertészet Kft. viszonteladói partnereinek e-mailben megküldi a bejelentkezéshez szükséges jelszót. A Viszonteladói Webshopban az új Partner ügyfeleknek kell regisztrálni. A Webshop főoldalon található Bejelentkezés szóra kattintva, az ott található regisztrációs adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció során rögzítésre kerülnek a Partner adatai: cégnév, adószám, e-mailcím, kapcsolattartó neve és telefonszáma. A regisztráció után a Partner e-mailben megkapja a belépéshez szükséges jelszót.

 

3.2. A Partner a fenti adatok bármelyikének változása esetén köteles azokról az Örökzöld Kertészet Kft.-t haladéktalanul értesíteni.

3.3. A vevő a regisztrációs kérelem elküldésével, illetve az első rendelés leadásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tarja az ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása szükséges feltétele a megrendelés teljesítésének.

3.4. Az Üzemeltetőt a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Üzemeltető nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

4. Megrendelés

 

4.1. Rendelés menete a regisztráció után

 

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, illetve adja meg a darabszámot, ezt az árucikk információs oldalán vagy a kosárban teheti meg.

 

2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék mennyiségét a kosárban, ezt a kosár ikonra kattintva teheti meg. A kosárban az „X” gombra kattintva törölheti a terméket, a „KOSÁR TÖRLÉSE” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Az összeállított kosár tartalmát el lehet menteni a „Bevásárlólista mentése” gomb segítségével. A „Bevásárlólista betöltése” gomb megnyomásakor megjelenik egy legördülőmenüben a korábban elmentett kosarak listája.

 

3. Szállítási kiválasztása.
A szállítási és fizetési mód kiválasztására a kosárban van lehetőség. Először a szállítási mód kiválasztása szükséges.

 

4.Fizetési mód kiválasztása
A szállítási mód kiválasztása után lehetséges a fizetési mód kiválasztása a legördülőmenüben.

 

5. Számlázási cím
A „TOVÁBB A CÍMEKHEZ” gombra kattintva a számlázási cím kiválasztása vagy új megadása lehetséges.

 

6. Megrendelés
„TOVÁBB A VÉGLEGESÍTÉSHEZ” gombra kattintva egy összesítő oldalra jut, leellenőrizhető a rendelés adatai és megjegyzés fűzhető hozzá. Ezután a „MEGRENDELEM!” gombra kattintva adhatja le a rendelését.

 

7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

 

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy a „MEGRENDELEM!” gombra kattintva leadott rendelés fizetési kötelezettséget von maga után!

 

4.2. A megrendelés a vevő egyoldalú jogi cselekedete, amely során az Örökzöld Kertészet Kft.  Viszonteladói Webshopjában feltüntetett árut megrendeli az aktuális listaár szerinti árért, a megrendelésben meghatározott mennyiségben.

 

Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshopjában leadott megrendelésről a Partner automatikus megrendelés - visszaigazolást kap a képernyőn és e-mailben, esetlegesen telefonon, amely azt jelenti, hogy az Örökzöld Kertészet Kft. a megrendelést átvette, megkapta. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Örökzöld Kertészet Kt. között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Örökzöld Kertészet Kft. a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, vagy a Partner nem tudja igazolni hitelt érdemlő módon, hogy nem lakossági természetes, hanem jogi személy.

 

A Partner a megrendelés kézbesítésével elismeri és elfogadja az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshopjában kínált áru aktuális érvényes árait, és egyúttal beleegyezik a jelen ÁSZF-be és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Az Örökzöld Kertészet Kft.-nek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül elutasítania, anélkül, hogy a Partner ez ellen bármilyen jogorvoslattal élhetne.

 

Az Örökzöld Kertészet Kft.-nek továbbá jogában áll elutasítani a megrendelést, amennyiben a Partnernek nincs kiegyenlítve minden, az Örökzöld Kertészet Kft.-vel szemben fennálló, a megrendelés napján esedékes kötelezettsége, valamint ha a Partner a megrendelés teljesítésével túllépné az Örökzöld Kertészet Kft. által meghatározott hitelkeretét. Lásd 7.5.

 

Az Örökzöld Kertészeti Kft. Viszonteladói Webshopján feltüntetett készletek tájékoztató jellegűek.

 

4.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webshopunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

 

4.4. A megrendelést az Üzemeltető csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől.) Az Üzemeltetőt a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.5. Üzemeltető a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor az Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A rendelt termékek helyszíni átvételét nyitvatartási időben biztosítjuk.

 

 

5. Megrendelések fogadása, ügyfélszolgálat

 

5.1. Az Örökzöld Kertészet Kft. Viszonteladói Webshop megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, az https://orokzold.smartfront.hu/orokzold/webshop webcímen elérhető online rendszerén keresztül fogad, telefonon, faxon, e-mailen, levélben beérkezett rendeléseket nem teljesít. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásáig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.

 

5.2. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik a mindenkor aktuális nyitva tartási idő alatt, mely az Örökzöld Kertészet Kft. honlapján megtekinthető.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

5.3. A Viszonteladói Webshopban feltüntetett árak ÁFA nélküli nettó árak. Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy a webáruházban a mindenkor érvényes árak szerepeljenek. Amennyiben rendszerében a fogyasztói árak valamely technikai hiba folytán hibásan jelennének meg, az ezen adatokat tartalmazó rendeléseket csak a Partnerrel végzett egyeztetés követően tekinti véglegesnek.

 

 

6. Megrendelés módosítása, törlése

 

A véglegesített és elküldött megrendelés a webáruházban nem törölhető. A megrendelés törlése Üzemeltetőtől munkaidőben a nagyker@orokzold.hu e-mail címen kérhető. Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon és e-mailben jelezheti az Üzemeltető felé.

A rendelés állapotáról folyamatosan tájékoztatjuk Partnereinket.

 

 

7.Fizetési módok

 

7.1. Választható fizetési opciók:

 

7.2. A Webáruházban a megrendelés leadásakor bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

 

7.3. A rendelés átvételekor a fizetés történhet készpénzben, bankkártyával, illetve az Üzemeltető által biztosított esetben átutalással.

 

7.4. Az első vásárlás során banki utalásra és utánvétre nincs lehetőség. Ebben az esetben választható fizetési módok: előre utalás, készpénz.

 

7.5. Utánvétes fizetésre kizárólag az egyedi fuvarszervezés átvételi módnál van lehetőség.

 

7.6. Átutalásos fizetési mód esetén Üzemeltető meghatározhatja azt a Partnerre vonatkozó vásárlási limitösszeget, amelynek elérésén túl banki átutalásos fizetési mód nem válaszható a korábbi vásárlásokról kiállított számlák kiegyenlítéséig.

 

7.7. Késedelmes fizetés a késedelmi kamat mértéke a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

 

7.8. Előre utalás

A rendelés ellenértékének kifizetésére banki átutalással is van lehetőség. Átutaláskor megjegyzésként minden esetben tüntesse fel a rendelés azonosítóját, ellenkező esetben a rendelés teljesítése késedelmet szenvedhet. A forintos átutalást a következő számlaszámra Budapest Bank Zrt 10104789-14619159-00000002, míg az eurós utalásokat a Raiffeisen bank IBAN: AT06 3264 7000 0208 7575, Swift kód: RLNWATW1647 kérjük teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendelését csak azt követően tudjuk teljesíteni, ha rendelésének ellenértéke a számlánkra beérkezik!

 

7.9. Készpénzes fizetés

Kertészeteinkben készpénzzel történő fizetéssel is átveheti a megrendelt termékeket, betartva az erre vonatkozó törvényt.

2017. évi CL. törvény 114. §

(1) A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. 
 

(3) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.

Személyes átvételnél kérjük kiválasztani a települést.

Lehetőségek:

 

8. Áruátvétel és kiszállítás

 

8.1. Választható szállítási opciók:

 

8.2. A Webshopon kiválasztott és megrendelt terméket a Partner az Üzemeltető visszaigazolásában jelzett időponttól kezdődően a kereskedés nyitvatartási idejében veheti át a rendeléskor kiválasztott telephelyen.

 

8.3. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut a Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást az Üzemeltető végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, az Üzemeltető telephelyén.

 

8.4. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni.

 

8.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles az áruátvétel időpontjában a rendelést tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően mennyiségi és minőségi hiányosságokra vonatkozó reklamációt az Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni.

 

8.6. A Partner igénye szerint, van lehetőség egyedi fuvarszervezést kérni. A Partner egyedi fuvarszervezés esetén köteles az Üzemeltetővel a részleteket, mint szállítási költsége, szállítás időpontja, átvitel időpontja, megbeszélni. Ezt a telefonon a +36-70/636-3603-as telefonszámon vagy a nagyker@orokzold.hu vagy szombathely@orokzold.hu emailcímen teheti meg.

 

 

9. Az elállás joga, az elállás részletei

 

Amennyiben a Partner a termék átvétele után a vásárlástól el kíván állni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a "A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet" rendelkezik. A Partner az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette.
Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja a Partner az elállás jogát.

 

Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon és e-mailben jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

 

Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 14 naptári napon belül email formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket is a webshop számára.

 

Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Örökzöld Kertészeti Kft

Email: nagyker@orokzold.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
Kelt:

 

Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

Ha az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Partner más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag a Partnert semminemű többletköltség nem terheli.

 

 

10. Adatvédelem

 

10.1. Üzemeltető a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a rendelések teljesítéshez, szolgáltatások nyújtásához, fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel, harmadik félnek nem adja ki. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön.

Adatvédelmi politikánkat ide kattintva olvashatja el.

 

10.2. Személyes adatok módosítása

Felhasználó személyes adatainak módosítását az „Adatmódosítás” fülre kattintva végezheti el, illetve az Üzemeltetőtől e-mailban bármikor kérheti azok módosítását vagy törlését.

 

10.3. Cookie-k

Az Örökzöld Kertészet Kft Viszonteladói Webshopba történő vásárláshoz a böngészőben engedélyezni kell a cookie-k használatát. A cookie engedélyezése csak a látogatás folytonosságának megőrzését biztosítja (session azonosítással).

 

 

11. Egyebek

 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

 

11.1. Az üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

11.2. Az Üzemeltető áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Üzemeltetőtől vagy Üzemeltető megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Üzemeltető számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Üzemeltető tulajdonjogát bejelenteni és erről Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Üzemeltető kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles az Üzemeltető jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Üzemeltető részére. Partner kijelenti, hogy Üzemeltető tulajdonjog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 

11.3. Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet , illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII.tv. rendelkezései, valamint az 1997. évi. CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről, illetőleg az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólók az irányadóak.

 

 

12. Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy az Örökzöld Kertészet nem hozott létre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet.

 

 

13. Panaszügyintézés helye, módja

 

Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Partnernek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon vagy e-mailen közölheti.

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Üzemeltető, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Amennyiben az Üzemeltető és a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztó jogérvényesítési lehetőségét a Békéltető testület igénybevétele útján teheti meg:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím:kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091(új ügyek), 501-870 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím:bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím:bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím:bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Elnök: Dr. Gondos István

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: 20/373-2570

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06-1-792-7881

Elnök: dr. Koncz Pál elnök

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026

Elnök: Dr. Csapláros Imre

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu, bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím:  zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább